1.Pewien gatunek wina zawiera 11,5% alkoholu etylowego. Oblicz, ile gramów etanolu znajduję się w 600g wina.

2.Napisz równanie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktów tej reakcji chemicznej.

3.Jodyna to 3-procentowy roztwór jodu w alkoholu etylowym. Odmierzono 250cm³ alkoholu etylowego o gęstości 0,79 g/cm³ i odważono 6,2 g jodu. Wykonaj obliczenia i sprawdź, czy uzyskano 3-procentowy roztwór jodyny.

4.Oblicz objętość tlenu o gęstość 1,43 g/cm³ potrzebną do spalania niecałkowitego 100g glicerolu, wiedząc że jednym z produktów jest węgiel.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:13:48+01:00
Zad.1
600g - masa roztworu
11.5%*600 - masa substancji(alkoholu)
11.5% - stężenie procentowe

0,115*600 = 69g. (gramy etanolu)

Zad.2
2C₂H₂OH + 2K -> 2C₂H₅OK + H₂

produkty: etanol potasu i wodór

Zad.3
d = m/V
m = d*V
Obliczasz masę alkoholu:
m = 0,79*250 = 197,5g
Cp = 6,2/(197,5+6,2)*100%
Cp = 3%

Zad.4
masa atomowa gliceryny = 92u
2C2H5(OH)3 + O2 --> 6C + 8H20
układasz proporcje:
184 ----32
100-----x
x = 1,7g

Obliczasz objętość ze wzoru:
d = m/V
V = m/d
V = 1,7/1,43
V = 1,2dm3 (objętość tlenu)


11 4 11