1. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania:
4a - 2 = b
3a + 7b = 1,5

2. Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań.
a) Liczba p jest o 3 większa od połowy liczby r, a suma liczb p i r jest równa 18.
b) Liczba m stanowi 30% liczby n, a suma liczb m i n jest równa 65.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T14:10:25+01:00
1.4a - 2 = b
3a + 7b = 1,5

4a - 2 =b
3a + 7<4a-2>=1,5

4a -2 =b
3a + 28a - 14 =1,5

4a - 2 =b
31a = 1,5 +14 /:31

a = 0,5

4*0,5 - 2 =b
2-2 =0
b=0
1 5 1