1. Uporządkuj nazwy podanych pierwiastków, wpisując je do zeszytu według wzrastających liczb atomowych:
Argon, krzem, glin, sód, magnez, chlor, siarka, fosfor.
potrzebne informacje odczytaj z układu okresowego.

2. Określ, który z pierwiastków jest bardziej aktywny chemicznie:
a) Li czy K
b) Cl czy Br

3. Zapisano symbole kilku pierwiastków: O, S, Si, Se, Te. Jeden z nich znalazł się w tym szeregu przez pomyłkę. Wskaż go i uzasadnij wybór.

4. Magnez jest metalem o srebrzystej barwie i małej gęstości. Jest bardzo aktywny chemicznie. Odszukaj położenie magnezu w układzie okresowym. Wiedząc, że tabela ta jest źródłem informacji o właściwościach chemicznych i budowie atomów metali i niemetali, podaj nazwę i symbol:
a) pierwiastka którego właściwości chemiczne są podobne do właściwości magnezu;
b) metalu o mniejszej aktywności chemicznej od aktywności magnezu;
c) metalu o większej aktywności chemicznej od aktywności magnezu .
Wszystkie odpowiedzi uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:19:16+01:00
1.Na,Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar

2.
a)Li
b)Cl

3. Przez pomylke znalazla sie tu siarka, poniewaz znajduje sie ona w innej grupie w tablicy Mendelejewa niż pozostale pierwiastki.

4.
a)Be, poniewaz wlasciwosci chemiczne pierwiastkow zaleza od liczby e walencyjnych; maja one taka sama liczbe e walencyjnych
b)Be
c)Ca
uzasadnienie dla b i c: w przypadku metali aktywnosc ich rosnie w grupie wraz ze wzrostem liczby atomowej

xDD
66 4 66