ZADANIE NA WTOREK!! 15.12.09

Napisz 11 zdań (kazde co najmniej powinno zawierac 15 słów) ze slowami podanymi ponizej, slowa podane w punktach musza byc w jednym zdaniu prosze nie przenosic ich do innych linijek.
1. dungeon-sentence-heath
2. still-quite-such
3. hangover-hang aroung-mistake
4. enchanted-boring-encroach
5. bubble gum-dream-bike
6. essential-colourful-faithful
7. marriage-betrayal-sorrow
8. plenty-lack-little
9. fight-job-competition
10.worn out-wothy-tiring
11.blue-let-right

1

Odpowiedzi

2009-12-16T14:26:20+01:00
1. A young boy which served the sentence for the theft sat in the dungeon, he looked into the wall and he thought about the heath

W lochu siedział młody chłopak który odsiadywał wyrok za kradzież, patrzył w ścianę i myślał o wrzosowisku

2. While doing taking the X-ray you must byc quite still, the treatment is unpleasant, but such needed

Podczas robienia zdjęcia rentgena musisz byc całkiem nieruchomy, zabieg jest nieprzyjemny, ale taki potrzebny.

3. During the yesterday's party too much I hung around sie between guests what was my great mistake and ended with today's hangover hangover

Podczas wczorajszej imprezy za dużo pałętałem sie między gośćmi co było moim wielkim błędem i skończyło się dzisiejszym kacem

4.Boring sie during the lesson I noticed the encroach cactus on the window, however a small flower which on it blossomed enchanted me

Nudząc sie na lekcji zauważyłem zarastającego kaktusa na oknie, oczarował mnie jednak mały kwiatek który na nim rozkwitał

5. During the last dream I could see myself going on the new bike and chewing the bubble gum

Ostatniej nocy śniło mi sie jak jadę na nowym rowerze i jem gumę balonową

6.I think that the dog is essential at home, he is faithful, friendly and some races are very colourful

Myślę że pies jest niezbędny w domu, jest wierny, przyjazny i niektóre rasy są bardzo kolorowe

7.When somebody is in the marriage and he betrayal the second person away he took her to great disappointment and sorrow

Gdy ktoś jest w małżeństwie i zdradził drugą osobę to doprowadził ją do wielkiego rozczarowania i smutku

8.In the family where the plenty, conversations are lack and there is little understanding between members.

W rodzinie gdzie jest dostatek przeważnie brakuje rozmów i jest mało zrozumienia między członkami.

9.When you are fighting over job you must very much try because there is a great competition

Gdy walczysz o prace musisz się bardzo postarać gdyż jest duża konkurencja

11.Blue uniform means that is right person is good at law and let her to more action

Niebieski mundur oznacza że osoba zna prawo i pozwala jej na więcej działań