Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera 1000 zwojów, a wtórne 10 000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100 A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napięcie wynosi 5000 V.
Tylko warunek, musi to być zrobione według wzoru Uw/Up=Ip/Iw. I na wypisaniu danych iu szkukanych. Daje najlepszą!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:16:33+01:00
Chodzi o wzór :
U_{2} = \frac{n_{2}}{n_{1}} * U_{1}

Gdzie :
n_{2} - liczba zwojów na uzwojeniu wtórnym
n_{1} - liczba zwojów na uzwojeniu pierwotnym

Jeżeli napięcie prądu wyjściowego jest wyższe od wejściowego, to natężenie wyjściowe, zgodnie z prawem Ampera, powinno być proporcjonalnie niższe. Oczywiście, zakładając, że rdzeń transformatora przekazuje energię
bez strat i moc jest stała. Stąd :
I_{2} = \frac{n_{1}}{n_{2}} * I_{1}
z1 = 1000 , z2 = 10 000
U1 = 5000 V
I1 = 100 A
-----------------
U2 = ? , I2 = ?

z1/z2 = U1/U2
1000/10 000 = 5000 V/ U2
1/10 = 5000 V/ U2 ---> U2 = 10*5000 V = 50 000 V
z1/z2 = I2/ I1
1/10 = I2/ 100 A ----> I2 = 100 A / 10 = 10 A
Odp.
U2 = 50 000 V, I2 = 10 A

dasz naj ? ;)
4 4 4