Odpowiedzi

2009-12-13T14:23:37+01:00
Cechy rzeźby XIX wieku:
- Styl klasycyzmu
- Tematyka historyczna
- -II- alegoryczna
- portretowa
- architektoniczna rzeźba ( Fryzy i tympanony )
- NAWIĄZANIE DO ANTYCZNEJ SZTUKI GRECKIEJ
I RZYMSKIEJ ORAZ PÓŹNEGO RENESANSU
- DOSKONAŁOŚĆ
- ODRZUCENIE PRZEKONANIA O RACJONALNYM
CHARAKTERZE SZTUKI
- ZWROT KU INTUICJI I WYOBRAŹNI
- RÓŻNORODNOŚĆ FORM ARTYSTYCZNYCH
- - ODTWARZANIE NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNIEJ
OBSERWACJI
- PRZECIWSTAWIAŁ SIĘ AKADEMIZMOWI
- SWOBODNA TECHNIKA

4 3 4