Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:41:11+01:00
Zróżnicowane zasolenia: dopływające wody rzeczne wody rzeczne mają słodką wodę

Różne temperatury wód powierzchniowych:
ilość napromieniowania słonecznego zależy od szerokości geograficznej

Różna przezroczystość: w Morzu rozwój planktonu sprawia że światło jest silnie pochłaniane i przenika tylko do 30cm

Zróżnicowana barwa:wody przybrzeżne mają mniejszą przeźroczystość ich zielonkawa lub szara barwa świadczy o zawartości zawiesiny