Potrzebne mi są tylko 2 zadania z ćwiczeń Planeta Nowa Nowej ery dla klasy 2 gimnazjum. Zadanie 3 na stronie 76 o treści:
a) Podaj przyczyny systematycznego spadku liczby ludności na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie.
b)Podaj przyczyny ujemnego salda migracji w tych krajach.
Zadanie 4 na stronie 79 o treści:
a) Porównaj wielkość obszarów zajmowanych przez tereny uprawne w Czechach i Słowacji.Zapisz wnioski.
b) Porównaj bazę surowcową Czech i Słowacji,a następnie wymień trzy surowce energetyczne,które wydobywane są tylko w jednym z tych Krajów.

To wszystko. Z góry bardzo dziękuję za jak najszybszą pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:13:17+01:00
Zad 3/76
a)
-ujemny przyrost naturalny
-ujemne saldo migracji
-złe warunki życia
-mała możliwośc znalezienia pracy
-problemy ekonomiczne
-kryzys gospodarczy
-model rodziny 2+1
b)
-dużo ludzi opuszcza te kraje
-emigracja do krajów Europy Zachodniej
-mała możliwośc znalezienia pracy
-złe warunki życia

Zad 4/79
b)
ropa naftowa-Czechy
gaz ziemny-Czechy
rudy miedzi-Słowacja