Uzupełnij słownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych i okresl ich typ. Napisz substraty(S),produkty(P),pierwiasktki(PCh)i związki chemiczne (ZCh).
a)chlorowodór---->..........+.........
Typ reakcji chemicznej:..................
S:.............. P:............
PCh:................. ZCh:..................
b)chlorek miedzi(II)+magnez------>...........+miedź
Typ reakcji chemicznej:..................
S:.............. P:............
PCh:................. ZCh:..................


Pomocy !!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-13T14:27:00+01:00
A)
chlor + wodór
Typ: analiza
S : chlorowodór
P : chlor, wodor
ZCh: chlorowodór
b)
chlorek magnezu + miedż
Typ : wymiana
S: chlorek miedzi, magnez
ZCh : chlorek miedzi, chlorek magnezu
P : magnez, miedź
2009-12-13T14:29:25+01:00
A)chlorowodór--->chlor+wodór
typ reakcji: reakcja analizy
S:chlorowodór p:wodór+chlor
PCh:wodór+chlor ZCh:chlorowodór
b)chlorek miedzi(III) + magnez----->chlorek magnezu + miedź
typ reakcji: wymiany
S:chlorek miedzi + magnez P: chlorek magnezu + miedź
PCh:magnez + midź ZCh: chlorek miedzi chlorek magnezu