PILNE!!!

Kraj dotknęła powódź.Takie klęski żywiołowe powodują ogromne straty.Całe gospodarstwa tonęły w wodzie.Przez ostatnie dni padał ulewny deszcz.Domy,ulice,sklepy zostały zalane.Ludzie nie poddawali się i walczyli z kataklizmem.Ludzie musieli ratować swój dobytek.Powstały komitety antypowodzieowe.Powódź jest przyczyną wielu tragedii.

1.Uporządkuj w logiczne zdania.
2.Dodaj słownictwo słuzące osiągniciu spójności [słówka te na kolorowo!]
3.Ułóż spójny tekst.

PROSZĘ O SZYBKĄ I DOBRĄ ODPOWIEDŹ DOBRĄ ODPOWIEDŹ DAJE ZA NAJLEPSZĄ

1

Odpowiedzi

2009-12-13T14:46:20+01:00
Przez ostatnie dni padał ulewny deszcz.
Kraj dotknęła powódź.
Domy,ulice,sklepy zostały zalane.
Całe gospodarstwa tonęły w wodzie.
Ludzie musieli ratować swój dobytek.
Powstały komitety antypowodziowe.
Ludzie nie poddawali się i walczyli z kataklizmem.
Takie klęski powodująogromne straty.
Powódź jest przyczyną wileu tragedii.


Przez ostatnie dni padał ulewny deszcz CAŁY
Kraj dotknęła powódź. WSZYSTKIE
domy,ulice,sklepy zostały zalane, A
całe gospodarstwa tonęły w wodzie.
Ludzie musieli ratować swój dobytek, PRZEC CO
Powstały komitety antypowodziowe.
Ludzie nie poddawali się i walczyli z kataklizmem.
Takie klęski powodująogromne straty, GDYŻ
Powódź jest przyczyną wileu tragedii.


słówka, które mają być na kolorowo napisałam dużą czcionką .