Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:27:58+01:00
Rosja . W XVI w. Rosja bardzo różniła się od państw Europy Zach. Piotr I postanowił różnice te wyrównać - podnieść
poziom polityczny i cywilizacyjny kraju. Car jeżdżąc po Europie poznał sztukę wojenną, sztukę rządzenia państwem i administrację państw zachodnich. Na wzór Szwecji zreorganizował władze centralne państwa: w miejsce Dumy Bojarskiej wprowadził Senat Rządzący; zniósł patriarchat Cerkwi i stanął na jej czele. Zreformował szlachtę – wprowadził hierarchię urzędniczą i przymus szkolny. Otworzył szkoły wojskowe, inżynieryjne, medyczne i prawnicze. W dziedzinie gospodarki Piotr I prowadził politykę merkantylistyczną (mającą na celu zwiększenie bogactwa państwa), opiekował się handlem i miastami. Dziełem cara była najsilniejsza flota wojenna na Bałtyku oraz dwustutysięczna armia lądowa. Piotr I ufundował w Petersburgu Akademię Nauk. Petersburg był nową stolicą Rosji, zbudowaną przez Piotra I od podstaw . Przybierając w 1721 r. tytuł Imperatora Wszechrosji stworzył Cesarstwo Rosji.
Po śmierci Imperatora Piotra I (1725 r.) Rosja znalazła się w okresie tzw. przewrotów pałacowych. Przez ponad trzydzieści lat na tronie zmieniali się panujący. W 1762 r. Katarzyna II dokonała zamachu stanu i przejęła władzę w kraju. Wzmocnił władzę cesarską w Rosji i kontynuowała politykę Piotra I. Imperatorowa wprowadziła jednolity system zarządzania krajem, zniosła samorząd i autonomię Kozaków dońskich oraz zlikwidowała Sicz Zaporoską. Zasługą Katarzyny była kolonizacja Syberii i jej rozwój. Syberia stała się miejscem zesłania, a także miejscem dobrowolnych lub przymusowych przesiedleń. Rozwijało się górnictwo metali kolorowych szlachetnych i żelaza.
Prusy . Brandenburgia jako tak zwany stan państwowy wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej. W 1640r. tron objął Fryderyk Wilhelm I. Rządy rozpoczął od reform wojskowych: stworzył stałą armię. Rządy Wielkiego Elektora wzmocniły Brandenburgię – Prusy; zreformował administrację (biurokracja fryderycjańska należała do najbardziej sprawnych w Europie), zmodernizował wojsko.
Austria. W XVII – XVIII w. Austria była krajem absolutyzmu. Państwo Habsburgów zmuszone do prowadzenia walki o Węgry musiało przeprowadzić reformy. Zreformowano wojsko i stworzono silną armię. Państwo Habsburgów składało się z wielu państw połączonych unią personalną. Kiedy w XVIII w. Karol VI przekazał kraj Marii Teresie (1740 - 1780), Austrii groził rozpad. Maria Teresa przeprowadziła w duchu absolutyzmu reformy państwa; zaczęła od gospodarki, zreformowała prawo i sadownictwo. Ograniczyła polityczne i ekonomiczne prawa kościoła – zniosła przywileje podatkowe duchowieństwa, zakazała wywozu danin na rzecz Rzymu, ograniczyła liczbę świąt kościelnych. Chciała w ten sposób powiększyć dochody państwa. Następca Marii Józef II (1780 - 1790) kontynuował politykę religijną matki. W 1781 r. ogłosił patent tolerancyjny, który zrównał w prawach protestantów z katolikami. Podporządkował kościół państwu, zlikwidował część klasztorów. Była to tzw. reforma „józefińska ”.