Stawka VAT przy sprzedaży obuwia, odzieży i sprzętu sportowego wynosi 22%. Korzystajac z podanych informacji:
buty: cena netto: 120zł
kurtka: cena brutto:...? w tym 55zł VAT
narty: cena brutto: 570zł
odpowiedz na pytania:
a)Jaka jest cena brutto butów?
b)Jaka jest cena netto nart?
c)Jaka jest cena netto, a jaka brutto kurtki?

3

Odpowiedzi

2009-12-13T14:30:49+01:00
Cena brutto butów : 146,4
cena netto nart; 467,21
cena netto kurtki 250
cena brutto kurtki 305
4 2 4
2009-12-13T14:33:18+01:00
A)
22%*120=26.4 zł
cena brutto= 120+26.4=146.4 zł
b)
1.22x=570 zł
x=467.21 zł cena netto

c) 22%=55 zł
100%=250 zł cena netto
cena brutto 250+55=275 zl
4 3 4
2009-12-13T14:35:13+01:00
A) a cena brutto butów
120* 1.22=146,4zł
b)cena netto nart
570*0.78=467,21zł
c)cena netto i brutto kurtki
55zł=22%
55/22=2,5-1%
100%=250zł
cena netto kurtki to 250zł
cena brutto
250*1.22=305zł
cena netto to cena bez naliczonego podatku wat!
pozdro
4 3 4