You have recently moved to another town. This is part of a letter you received from a friend.

"Hope you like the new area. What are your neighbours like? have you made any new friends? What about your new classmates? Write back soon. Jenny"

Now write a letter answering your friend's questions (100 - 120) words)
PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDŹ :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:17:34+01:00
Ostatnio poruszyłeś się do innego miasta. To jest część listu, który przyjąć zagości od przyjaciela.

"Masz nadzieję ty lubią nowy obszar. Jacy są twoi sąsiedzi jak? czy zrobiłeś jakichś nowych przyjaciół? Co o twoich nowych kolegach z klasy? Odpowiedz pisemnie wkrótce. Jenny"

Teraz napisz list odpowiadający pytania twojego przyjaciela (100 - 120) słowa)

1 2 1