Potrzebuję reakcji dysocjacji elektrolitycznej dla każdej z tych 20 soli:
1) Azotan (III) sodu NaNO2
2) Fluorek wapnia CaF2
3) Azotan(V) potasu KNO3
4) Siarczek wapnia CaS
5) Azotan (III) potasu KNO2
6) Azotan(V) sodu NaNO3
7) Azotan(V) srebra AgNO3
8) Jodek potasu KI
9) Węglan sodu Na2CO3
10) Chloran (V) potasu KClO3
11) Węglan (IV) wapnia CaCO3
12) Węglan litu Li2CO3
13) Węglan (IV) magnezu MgCO3
14) Siarczek sodu Na2S
15) Siarczek wapnia CaS
16) Chlorek żelaza (III) FeCl3
17) Bromek srebra (I) AgBr
18) Chlorek magnezu MgCl2
19) Siarczan (VI) miedzi (II) CuSO4
20) Siarczek srebra Ag2S

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T16:11:48+01:00
1) NaNO₂ ---> Na⁺ + NO₂⁻
2) CaF ---> Ca²⁺ + 2F⁻
3) KNO₃ ---> K⁺ + NO₃⁻
4) CaS ---> Ca²⁺ + S²⁻
5) KNO₂ ---> K⁺ + NO²⁻
6) NaNO₃ ---> Na⁺ + NO₃⁻
7) AgNO₃ ---> Ag⁺ NO₃⁻
8) KI ---> K⁺ + I⁻
9) Na₂CO₃ ---> 2Na⁺ + CO₃²⁻
10) nigdy gdy nie robiłam przykładów z chloranem ale mogę spróbować, chociaż nie wiem czy dobrze:
KClO₃ ---> K⁺ + ClO₃⁻
11) CaCO₃ ---> Ca²⁺ + CO₃²⁻
12) Li₂CO₃ ---> 2Li⁺ + CO₃²⁻
13) MgCO₃ ---> Mg²⁺ + CO₃²⁻
14) Na₂S ---> 2Na⁺ + S²⁻
15) CaS ---> Ca²⁺ + S²⁻
16) FeCl₃ ---> Fe³⁺ + 3Cl⁻
17) AgBr ---> Ag⁺ + Br₋
18) MgCl₂ ---> Mg²⁺ + 2Cl
19) CuSO₄ ---> Cu²⁺ + SO₄²⁻
20) Ag₂S ---> 2Ag⁺ + S²⁻

:)
1 5 1