Pomozcie z zadaniem:

zad.1
Napisz wzor strukturalny,sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 7 atomach węgla w grupie alkinowej

zad.2
Napisz wzor strukturalny i podaj nazwe systematyczną kwasu o wzorze C₈H₁₇COOH

zad.3
Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu organicznego

Z gory Dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-12-13T15:02:15+01:00
1) C6H13COOH kwas heptanowy

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C-O-H
II
O

2)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C-O-H
II
O
kwas oktanowy

3)
Mmol C2H5OH= 24+5+17= 46g/mol

Mmol CnH2n+1COOH= 46g/mol

46= 12n+2n+1+12+32+1
0=14n
n=0

Ten kwas nie ma grupy alkilowej więc jego wzór to HCOOH(kwas mrówkowy).