Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:41:51+01:00
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, troszczenie się o mienie szkoły, dobry wizerunek w środowisku,