Zadanie: Morza i oceany różnia się np barwa. Czym spowodowana jest ta różnica?

Zróżnicowana barwa:

Zadanie2: Jaką temperature wskażątermometry w powierzchniowej warstwie zamarzającej wody słodkiej i słonej ??

Zadanie3:jesteś redaktorem encyklopedii przyrodniczej Zredaguj treść informacjii pod hasłem "Rafa koralowa"

Rafa Koralowa....

Będe bardzo wdzięczny jeżeli ktoś mi pomoże BŁAGAM !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:20:55+01:00
1
Morza i oceany są ogromnymi zbiornikami słonej wody, zajmującymi większą część naszego globu. Obszar wód słonych stanowi około 71% ogólnej powierzchni Ziemi. Ten gigantycznych rozmiarów basen jest siedliskiem bujnego życia, którego zmienność, różnorodność form, barw, przystosowań i zwyczajów zdumiewa i zachwyca nawet przypadkowego obserwatora. Każdy fragment dna, wszystkie niemal poziomy, a w nich każda kropla wody, tętnią nieustannie trwającym, a zarazem przemijającym życiem.
Co kryje się za "kurtyną" lustra wody, jak poznać życie roślin i zwierząt morskich, w jaki sposób przybliżyć obraz podwodnego świata? Udzielenie odpowiedzi na wiele podobnych pytań jest możliwe jedynie po indywidualnym prześledzeniu szeregu zjawisk i ciągłej obserwacji warunków bytu oraz samego życia, o które walka rozgrywa się w każdym, nawet najmniejszym wycinku. Założenie morskiego akwarium, czyli stworzenie sztucznego środowiska przypominającego właśnie fragmentaryczny wycinek morza, wprowadzenie doń żywych organizmów, w pewnej mierze daje obraz podwodnego świata, panujących w nim proporcji, obowiązujących zasad i reguł. Pozwala również po trosze zaspokoić chęć poznania fauny i flory morskiej, a jednocześnie prowokuje do dalszego pogłębiania wiedzy z dziedziny oceanografii biologicznej i stałego powiększania hodowli o dalsze, ciekawe gatunki. Przy licznych walorach typu poznawczego, akwarium morskie pozwala oderwać się na pewien czas od codziennych zajęć, jest niewątpliwie ciekawym hobby, a jednocześnie oryginalną ozdobą mieszkania.2
Rafa koralowa- nagromadzenie szkieletów organizmów morskich, które są utwardzane przez zawarte w wodzie sole mineralne, tworzące wyraźnie zaznaczający się w morfologii podwodny wał lub grzbiet tak masywny i duży, że jest zdolny do przeciwstawienia się niszczącemu wpływowi fal (co odróżnia go od małych struktur, np. bioherm). Najczęściej współczesne rafy zbudowane są ze szkieletów korali, dlatego mówi się o rafach koralowych .
Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego, ale bywają też samotne np. w kształcie atolu.

Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii.