Podaj reakcje zobojetniania, w ktorej powstaje sol:

Węglan magnezu MgCO3
Węglan sodu Na2CO3
Siarczek wapnia CaS
Chlorek żelaza (III) FeCl3
Chlorek amonu NH4Cl
Chlorek magnezu MgCl2
Siarczan (VI) miedzi (II) CuSO4
Chloran (V) potasu KClO3
Jodek potasu KI
Bromek potasu KBr
Siarczan (VI) glinu Al2(SO4)3
Siarczek sodu Na2S
Węglan litu Li2CO3
Azotan(V) srebra AgNO3
Azotan(V) potasu KNO3
Azotan(V) sodu NaNO3
Azotan (III) potasu KNO2
Węglan potasu K2CO3
Siarczek srebra Ag2S

1

Odpowiedzi

2009-12-13T14:52:16+01:00
Mg(OH)2 + H2CO3 ---> MgCO3 + 2H2O
2NaOH + H2CO3 ---> Na2CO3 + 2H2O
Ca(OH)2 + H2S ----> CaS + 2H2O
Fe(OH)3 + 3HCl -----> FeCl3 + 3H2O
NH4OH + HCl ----> NH4Cl + H2O
Mg(OH)2 + 2HCl ---> MgCl2 + 2H2O
Cu(OH)2 + H2SO4 ----> CuSO4 + 2H2O
KOH + HClO3 ----> KClO3 + H2O
KOH + HI ----> KI + H2O
KOH + HBr ----> KBr + H2O
2Al(OH)3 + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 6H2O
2NaOH + H2S ---> Na2S + 2 H2O
2LiOH + H2CO3 ---> Li2CO3 + 2H2O
AgOH + HNO3 ----> AgNO3 + H2O
KOH + HNO3 ----> KNO3 + H2O
NaOH + HNO3 ----> NaNO3 + H2O
KOH + HNO2 ---> KNO2 + H2O
2KOH + H2CO3 ----> K2CO3 + 2H2O
2AgOH + H2S ----> Ag2S + 2 H2O
14 3 14