Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych:
a) czwartą część liczby x
b)różnicę trzeciej części liczby a i połowy liczby b
c)kwadrat sumy liczb n i m
d) różnicę kwadratów liczb x i y
e) suma sześcianu liczby x i kwadratu liczby y
f) iloczyn sumy liczb a i b przez różnicę liczb c i d
g)iloczyn sumy sześcianów liczb x i y przez różnicę liczb x i y
h) kwadrat różnicy odwrotności liczb x i y

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:46:52+01:00
A) czwartą część liczby x
1/4x

b)różnicę trzeciej części liczby a i połowy liczby b
1/3a-1/2b

c)kwadrat sumy liczb n i m
(n+m)²

d) różnicę kwadratów liczb x i y
x²-y²

e) suma sześcianu liczby x i kwadratu liczby y
x³+y²

f) iloczyn sumy liczb a i b przez różnicę liczb c i d
(a+b)*(c-d)

g)iloczyn sumy sześcianów liczb x i y przez różnicę liczb x i y
(x³+y³)*(x-y)

h) kwadrat różnicy odwrotności liczb x i y
(1/x-1/y)²
3 3 3