1. Napisz o rywalizacji Francusko-habsburskiej o hegenomie w Europie na przełomie XVI i XVIIw. Jakie były przejawy tej rywalizacji?
2. Porównaj funkcje pełnione przez różne organy władzy (monarcha, parlament, ministrowie, sądownictwo) w XVII-XVIIIw. w:
- monarchii absolutnej (Francja)
- monarchii parlamentarnej (Anglia)
Następnie zanalizuj i zapisz wnioski dotyczące podstawowych różnic między tymi formami ustrojowymi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:07:54+01:00
1. Rywalizacja odbywąła się o zajęcie państw na Półw. Apeńskim. Wenecja, Florencja, Neapol, Państwo kościelne.
Francja zawarła traktat m.in z Hiszpanią i podbiła te państwa na przemian, przyjmując władzę nad Mediolanem i królestwem Neapolitańskim.