Może mi ktoś przetłumaczyć ten dialog na angielski?
K przepraszam? Czy może Pan podać nam informacje o Krakowie?
G oczywiście .Kraków jest miastem położonym nad Wisłą w Południowej Polsce drugie w kraju po Warszawie.
K Co można robić w Krakowie?
G można zobaczyć Zamek Wawel, Rynek główny, Kościół Mariacki
K Co jeszcze?
G Z rynku widać starą budowlę barbakan
K Ile to kosztuje?
G Jest to bardzo tanie.
K jak daleko jest stąd?
Bardzo blisko, wystarczy iść wzdłuż ulicy i widać barbakan.
Jak dojechać?
K Ze względu na bliskość można się przejść pieszo.
K Ile lat ma to miejsce?
G To miejsce ma 510 lat

3

Odpowiedzi

2009-12-13T14:46:45+01:00
Can someone translate me this dialogue into English?
K sorry? Can you give us information about Krakow?
G course. "Krakow is a city situated on the Vistula River in southern Poland, the second in the country after Warsaw.
F What can I do in Krakow?
G can see Wawel Castle, Main Market, St. Mary's Church
P What else?
G The market will see an old building Barbican
F How much does it cost?
G is very cheap
.
K how far is it?
Very close, just walk along the street and you see the Barbican.
How to get there?
K Due to the closeness you can go on foot.
M How old is this place?
G This place is 510 years
2009-12-13T14:53:56+01:00
Według mnie to powinno być tak:
K I am sorry. Can you give me some information about Cracow ?
G Of course.Cracow is city ...........at Wisła in south Poland.It's the second after Warsaw.
K What Can I do in Cracow?
G You can see Castle Wawel,Main......., ........ Mariacki
K What else ?
G From ....... you can see old building barbakan.
K How much it costs ?
G It's very cheap.
.
K How far is it?
Very near.You have to go straight ahead this street and you see barbakan.
...................
K .........that is near you can walk on foot.
K How old is this place ?
G This place is 500 years oldtam gdzie są kropki po prostu nie wiedziałem.Przepraszam za ewentualne błędy myślę ,że trochę pomogłem.
2009-12-13T15:37:46+01:00
K sorry? Can you give us information about Krakow?
G course. "Krakow is a city situated on the Vistula River in southern Poland, the second in the country after Warsaw.
F What can I do in Krakow?
G can see Wawel Castle, Main Market, St. Mary's Church
P What else?
G The market will see an old building Barbican
F How much does it cost?
G is ...
2 4 2