Scharakteryzowano świnkę morską o sierści czarnej (heterozygota) ze świnką o sierści czarej (heterozygota)
a) określ genotyp świnek morskich i potomstwa wiedząc, że cechami dominującymi są czarny kolor sierści
b) określ fenotyp zwierząt potomnych oraz stosunek fenotypu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:00:08+01:00
Drugi kolor sobie obrałam biały :))

Cb - jedna świnka
Cb - druga swinka

Genotyp: CC, Cb, Cb, bb - jedna homozygota dominująca, dwie heterozygoty, jedna homozygota recesywna

Fenotyp: 3 czarne świnki, jedna biała
stosunek 3:1
1 1 1