Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T14:52:07+01:00
1) 4-metylopent-2-yn
CH3-C---C-CH(CH3)-CH3 --- potrójne wiązanie

2) 1-chloro-3-metylobut-1-yn
C(Cl)---C-CH(CH3)-CH3
3) 4,4- dimetylohept-2-yn
CH3-C---C-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3
4) hepta-4en-1-yn

CH---C-CH2-CH--CH-CH3 --- potrójne wiazanie -- podwójne
3 2 3