Obliczcie mi zadania:
Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 36cm*(kwadratu),a wysokość 6√2.Oblicz: długość przekątnej podstawy
długość przekątnej całej bryły ; pobe powierzchni bocznej;objętość bryły
2.oblicz objętość i pole powiechrzni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej 7 cm i wysokości równej 9cm
zad.3 Przekątna posdstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6√2cm,a wysokość ściany bocznej wynosi 4 cm . Oblicz objetość tej bryły.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T01:59:37+01:00

1
pole podstawy 36cm²
krawedz podstawy a = √36=6cm
wysokość H=6√2cm

przekatna podstawy h=a√2 h=6√2cm

przekatna bryły
h²+H²=x²
(6√2)²+(6√2)²=x²
72+72=x²
x=√144=12cm

Pole bocznej 4×a×H Pb=4×6×6√2=144√2cm²

Objetość a²×H V=6²×6√2=216√2cm³

2
krawedz podstawy a=7cm
wysokość Δ podstawy h=a√3 h=7√3
Pole podstawy a×h×½ Pp=7×7√3×½=24½√3cm²
wysokość H=9cm

objetość V=Pp×H V=24½√3×9=220½√3cm³

Pole powierzchni calkowitej Pc=2×Pp+Pb
Pb=3×a×H Pb=3×7×9=189cm²
Pc=2×24½√3 + 189=238√3cm²

3
przekatna podstawy h=a√2 h=6√2cm
krawedz podstawy a√2=6√2 a=6cm
wysokość H=4cm
objetosc V=a²×H V=6²×4=144cm³