Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T15:00:48+01:00
Stanisław August Poniatowski abdykował na rzcez carycy Katarzyny II...
to znaczy, ze nie obchodziło go państwo...

faktem jest też, że założył szkołę rycerską, by wzmocnić obronę państwa...
Powołał w miastach Komisje Dobrego Porządku...
Wraz z Ignacym Krasickim i Franciszkem Bohomolcem założyl tygodnik "Monitor" , w którym pisał np. o potrzebie poprawy doli chłopskiej i tolerancji religijnej.

o postawie Polaków, którzy zawiązali konfederację targowicką, można by powiedzieć, że też nie obchodziło ich państwo... ale wydaje mi się bardziej, że oni wierzyli, że postępują dobrze... wg ich hierarchii ważności...
ale konfederacja nie miała dobrych skutków dla Polski.
byli Polacy, którzy do końca walczyli o pełną wolność dla swej ojczyzny. im należy gratulować odwagi.
1 1 1
2009-12-13T15:08:20+01:00
Postawę Stanisława Augusta Poniatowskiego mozna porównać do postawy posłusznego chłopca do bicia. Jako dawny kochanek carycy Katarzyny tylko dzięki jej pomocy i interwencji wojsk rosyjskich otrzymał koronę Rzeczypospolitej. Polska miała być w tym okresie zaspokojeniem ambicji władców Austrii, Prus i Rosji. Pomimo licznych buntów i bohaterskiej postawy części Polaków oraz powstania wielu obozów antyrosyjskich a z czasem antykrólewskich Polska upadła. U części polaków można rozróżnić bohaterstwo, heroizm i odwage, a u targowiczan wiare w większe dobro i przyzwolenie na mniejsze zło.
1 5 1