Odpowiedzi

2009-12-13T15:02:18+01:00
Republika to ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów.W republice występują różne systemy rządów, zależnie od organu sprawującego władzę, którym może być:
-prezydent wybierany na określony czas, z ograniczoną (albo z nie ograniczoną) możliwością ponownego wyboru; prezydent może być odpowiedzialny przed innym organem państwa, albo przed Bogiem i Historią;
-rząd odpowiedzialny przed parlamentem lub przed prezydentem;


Cearstwo to ustrój polityczny, który po raz pierwszy został wprowadzony w starożytnym Rzymie przez Oktawiana Augusta. Nazwa ustroju (jak i słowo cesarz) powstała od imienia Cezara. Epokę tę dzielimy na dwa etapy : pryncypat – do końca III w. i dominat – IV-V w. Ogólnie cesarstwo to ustrój, w którym władzę absolutną ma monarcha, zwany cesarzem. Zazwyczaj rządzi on rozległym terytorium, w którego skład wchodzą królestwa.
7 1 7