Napisz odpowiedź na poniższe pytania:

1. Które fragmenty Pisma Świętego świadczą o obecności ducha świętego?
2 Jaki jest udział Ducha Świętego i planach Boga?
3. Jakie są "owoce" działania Ducha świętego w życiu chrześcijanina?
4. Kto zapowiedział przyjście Ducha Świętego?
5. Jaka jest rola Ducha Świętego w Kościele?
6. Kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego?
7. W jaki sposób Duch Święty działa w Kościele?
8. Kim jest Duch Święty?
9. Co oznacza symbol wody, ognia namaszczenia i gołębicy ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:40:54+01:00
1) Jest w Piśmie Świętym wiele fragmentów, które mówią że Duch święty jest obecny. Jednym z przykładów może być to, ze gdy Jezus został ochrzczony przez św.Jana zstąpił Duch Św. w postaci gołębic( Ew Łuk5;21-22)
2)Jezu mówił do uczniów że gdy odejdzie z tego świta pośle na ziemię pocieszyciela, ten pocieszyciel to Duch Św(Ew.Jana 14;26). Zadaniem Ducha o jakim mówi biblia jest Ew.Jana 16;7-8.
3)Owoce Ducha(Gal.5;22). Każdy chrześcijanin powinien kochać swojego bliźniego, jest to jego obowiązek wobec Boga, powinien być zadowolony ze szczęścia jakie przytrafiło się jego przyjacielowi lub nieprzyjacielowi, bo Jezus powiedział, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Następny owoc ducha to pokój, czyli zgoda w naszej rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych. Cierpliwość, czyli brak histerii, opanowanie i czekanie , aby sprawy, które powierzyliśmy Bogu zostaną rozwiązane, bo Pan nigdy się nie spóźnia. Uprzejmość w życiu chrześcijanina polega na wzajemnym odnoszeniu się do siebie z szacunkiem. Dobroć jest darem, przeciwieństwem skąpstwa każdy chrześcijanin powinien nie tylko rzeczami materialnymi służyć bliźniemu ,ale również radą, pomysłem, powinniśmy wyprzedzać się w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Ostatnia jest wierność. Według mnie wierność polega na mówieniu prawdy, ponieważ tylko na prawdzie możemy mieć prawdziwe relacje ze swoim otoczeniem i jeśli będziemy znani z tego, że mówimy prawdę bedziemy wiarygodni.
4)Przyjście Ducha Św. zapowiedział Jezus Chrystus Mówiąc w Ew Jana 14;16
5)Duch Św. został zesłany na ziemie po śmierci Jezusa. Jego zadaniem jet to , aby każdy uwierzył w to, że Jezus umarł na krzyżu, po to abyśmy mieli życie wieczne, tak mówi biblia. Wszyscy to wiemy , ale czy wszyscy w to wierzymy?
6)Zesłanie Ducha nastąpiło w Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w dzień Zielonych Świąt. Jest to opisane w Dz. Ap. 2;1-13
7)Duch Święty działa poprzez swoje dary posługując się nimi. Jeżeli w kościele jest brak miłości , pycha nienawiść wobec bliźniego nie ma tam Ducha Św.
8)Duch Św. jest osobą mówi o tym biblia.Na podstawie słowa Bożego można powiedzieć ze Duch Św.posiada intelekt, uczucia i wole. Biblia mówi o jego różnych działaniach: mówieniu(DzAp. 13;2),wstawiennictwie(Rzym. 8;26),zakazywaniu(Dz.Ap.16;6-7),wprowadzeniu(Jan16;13),ustanawianiu(Dz.Ap.20;28)
9)Wszystko to obrazuje działanie Ducha Św.
4 3 4