Odpowiedzi

2009-12-13T15:28:52+01:00
Średniowiecze :
Czas trwania - początek trwa od 476r. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego do : wyróżnia się trzy daty :
-1450r - wynalezienie druku przez Gutenberga
-1453r- upadek Konstantynopola
-1492r- Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę

W Polsce za początek średniowiecza uznaje się 966r - chrzest Polski.
Nazwę Średniowiecze nadali humaniści, którzy określali ten okres wiekami średnimi.
Głównym prądem tej epoki był teocentryzm - który stawiał Boga w centrum świata.
W średniowieczu wyróżnia się trzy wzorce osobowe:
-rycerz bez skazy
-mądry władca
-święty, który swoim życiem zasłużył na legendę

Styl romański:
-narodził się we Francji w XI wieku i upowszechnił się zwłaszcza w zachodniej Europie. Styl ten charakteryzował się niezwykła surowością i prostotą. Budowle stawiane na planie krzyża łacińskiego lub koła, o kolebkowych lub krzyżowych sklepieniach, miały bardzo grube mury, w których znajdowały się małe, wąskie i wysoko umieszczone okna.

Styl Gotycki:
wykształcił się również we francji na przełomie XII i XIII wieku . Był on przeciwieństwem cięzkiego stylu romańskiego- charakteryzował się strzelistymi budowlami o cienkich, ceglanych lub kamiennych murach, z wysokimi witrażowymi oknami zwieńczonymi ostrymi łukami.
2009-12-13T15:44:36+01:00
Styl gotycki - budowle strzeliste i pełne światła (katedry i kościoły) stanowią spektakularny wyraz chrześcijańskiej dumy i wiary.

styl romański - budowle zbudowane są z piaskowca, bazaltu, wapnia
układane regularnymi warstwami

średniowiecze - (inaczej wieki ciemne) uniwersalna kultura przeplatającą elementy starożytnej kultury Rzymian, kultur barbarzyńskich, silnych wpływów chrześcijańskich, kultury arabskiej oraz elementów oryginalnych.