1. dane liczby zapisz bez użycia potęgi.
1,765 razy 10 do potęgi 6 =
8,92 razy 10 do potęgi minus 3=
2,101 razy 10 do potęgi 9=
8,02 razy 10 do potęgi 12=
9,9 razy 10 do potegi minus 2=
7 razy 10 do potegi minus 4=
13 razy 10 do potegi minus 6=
2,3 razy 10 do potegi minus 3=
1,05 razy 10 do potegi minus 4=
7 razy 10 do potegi minus 5=
2,28 razy 10 do potegi 8=
2 razy 10 do potegi 11=
1,39 razy 10 do potegi 6=
5,5 razy 10 do potegi 3=
1,55 razy 10 do potegi 7=
7,5 razy 10 do potegi minus 6=
4 razy 10 do potegi 12=
2.następujace wielkosci zapisz uzywajac potegi liczby 10.
0,003=
0,00005=
0,00000038=
473000=
360000000=
3. zapisz podane liczby stosując notacje wykladniczą
380000=
150000000=
78300000=
0,00062=
0,00000000007=
0,0005=
0,000012=
pilne na juz dzieki prosze do godz 17.101

Odpowiedzi

2009-09-09T12:01:03+02:00
1,765 razy 10 do potęgi 6 = 1,765*1 000 000=1 765 000
8,92 razy 10 do potęgi minus 3=8,92*0,001=0,00892
2,101 razy 10 do potęgi 9=2,101*10 000 000 000=21 010 000 000
8,02 razy 10 do potęgi 12=8,02*10 000 000 000 000=80 200 000 000 000
9,9 razy 10 do potegi minus 2=9,9*0,01=0,099
7 razy 10 do potegi minus 4=7*0,0001=0,0007
13 razy 10 do potegi minus 6=13*0,000001=0,000013
2,3 razy 10 do potegi minus 3=2,3*0,001=0,0023
1,05 razy 10 do potegi minus 4=1,05*0,0001=0,0000105
7 razy 10 do potegi minus 5=7*0,00001=0,00007
2,28 razy 10 do potegi 8=2,28*1 000 000 000= 2 280 000 000
2 razy 10 do potegi 11=2*1 000 000 000 000= 2 000 000 000 000
1,39 razy 10 do potegi 6=1,39*10 000 000=13 900 000
5,5 razy 10 do potegi 3=5,5*10 000=55 000
1,55 razy 10 do potegi 7=1,55*100 000 000=155 000 000
7,5 razy 10 do potegi minus 6=7,5*0,000001=0,0000075
4 razy 10 do potegi 12=4*10 000 000 000 000=40 000 000 000 000

0,003=3*10^-3
0,00005=5*10^-5
0,00000038=3,8*10^-8
473000=4,73*10^4
360000000=3,6*10^7

380000=3,8*10^4
150000000=1,5*10^7
78300000=7,83*10^5
0,00062=6,2*10^-4
0,00000000007=7*10^-11
0,0005=5*10^-4
0,000012=1,2*10^-6

2 5 2