Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T15:32:05+01:00
Transkrypcję przeprowadzają duże enzymy- polimerazy RNA. Na początku transkrypcji polimeraza RNA wiąże się ze specyficznym odcinkiem DNA- promotorem. Tam następuje związanie polimerazy z DNA i wstawienie tzw. ramki odczytu. Rozsunięcie helisy Dna umożliwia wstawienie pierwszego nukleotydu RNA, a po nim kolejnych. Przesuwająca się polimeraza RNA rozsuwa lokalnie helisę DNA i rozwija nić nowo syntezowanej cząsteczki mRNA. Po przejściu polimerazy RNA nici helisy DNA odtwarzają strukturę dwuniciową. Każda polimeraza dotrze do specjalnej sekwencji, stanowiącej sygnał terminacji, odłącza się. Odłącza się też mRNA

Do translacji niezbędne są cząsteczki aminoacylo- tRNA (same wole aminokwasy nie są ani aktywne ani nie wykazują powinowactwa do RNA). Produkcję odpowiednich aminoacylo- tRNA katalizują syntetazy aminoacylo- tRNA ( jest ich tyle rodzajów, ile jest rodzajów aminokwasów). W powstających aminoacylo- tRNA wiązanie kowalencyjne aminokwas- tRNA jest wysoko energetyczne, co zostaje wykorzystane w samej translacji. Cechą każdego tRNA jest posiadanie w jednej pętli trójki nukleotydów stanowiących tzw. antykodon. Dany tRNA może rozpoznawać określony kodon mRNA( wytwarzanie nietrwałych wiązań wodorowych między zasadami kodonu i antykodonu). W translacji uczestniczą liczne białka (regulacyjne, czynniki translacyjne)
2 1 2
2009-12-13T19:17:21+01:00
Transkrypcja - na DNA powstaje m-RNA. jest to przepisywanie informacji genetycznej z DNA na wszystkie rodzaje RNA;):):)

DNA T-A-C-A-A-G-G-T-T-T-A-T-A-T-T
mRNA A-U-G-U-U-C-C-A-A-A-U-A-U-A-A
białko [met ] [phe ] [gln] [ile] [stop]translacja- tlumaczenie kolejnosci nukleotydow (kodomow) na kolejnosc aminokwasow w bialku;)