2.w pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10cm i 18cm, a wysokość jest równa 4cm.Które z poniższych zdań są prawdziw3e dla tego trapezu?
1.pole trapezu wynosi 56cm kwadtatowch
2.Ramię trapezu ma długość 4piergwiastki z 2cm.
a}tylko 1
b}tylko2
c}oba
d}żadne

obilcz pole tego trapezu oblicz miarę tego trapezu
prosze na dziś

2

Odpowiedzi

2009-12-13T15:19:13+01:00
Do obliczenia ramienia najłatwiej posłużyć się tw. Pitagorasa.
Ramię (c) obliczymy ze stosunku:
4²+4²=c²
c=4√2cm
Pole to stosunek:
P=(a+b)h/2, gdzie a i b to podstawy, h wysokość
P=28*4/2=56cm²

Zatem 1) prawda, w 2) prawdziwa jest odpowiedź c)- oba, ponieważ jest to trapez równoramienny.
Pole jest obliczone. A "oblicz miarę tego trapezu " jest to niedokończone zdanie. Proszę o skorygowanie co trzeba obliczyć... kąty?
21 4 21
2009-12-13T15:32:56+01:00
2.w pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10cm i 18cm, a wysokość jest równa 4cm.Które z poniższych zdań są prawdziw3e dla tego trapezu?

Dane:
a=10cm
b=18cm
h=4cm
P=½×(a+b)×h
1.pole trapezu wynosi 56cm kwadtatowch
rozwiązanie:
P=½×(10+18)×4
P=2×28
P=56cm²
Odp.: prawda
2.Ramię trapezu ma długość 4piergwiastki z 2cm.
rozwiązanie:
oba ramiona są takie same, więc:
a}tylko 1-fałsz
b}tylko2-fałsz
x=(18-10)÷2
x=4
c=?(dł. ramienia)
stosujemy twierdzenie pitagorasa:
c²=x²+h²
c²=4²+4²
c²=16+16
c=√32= 4√2cm

c}oba-prawda
d}żadne-fałsz

obilcz pole tego trapezu oblicz miarę tego trapezu
prosze na dziś

P=56cm²
tgα=h/x
tgα=4/4=1
α=45 stopni
180stopni=90stobni+45stopni+β
β=45 stopni
γ=45st+90st
γ=135st
odp.: miary trapezu to: 45stopni i 135 stopni
7 5 7