Prosze pomóżcie mam takie zadanie i nic z tego nie rozumiem:
Work in pairs.Look at advert1 in Exercise 1.Use Speak Out to replay a conversation.
StudentA
You ate interested in the working holiday in Scotland. You can start work on 1August.You want to know:
-the dates of the holiday
-where you're going to stay
-how to get to Scotland from London
StudentB
You are the team leader for the Go-Getters working holiday in Scotland
-The dates of the holiday are 19July-26 August.
-The Accommodation is in a beautiful old castle by a lake
-There are trains from London do Edinburgh

You want to know
-where the caller comes from
-the age of the caller
-when the caller can start work

3

Odpowiedzi

2009-12-13T15:09:13+01:00
Praca w pairs.Look na advert1 w ćwiczeniu 1.Wykorzystanie takich Speak Out do odtworzenia rozmowy.
Studenta
Zjadłeś zainteresowani wakacji pracy w Szkocji. Możesz rozpocząć pracę nad 1August.You chcą wiedzieć:
-terminy wakacji
-jeżeli masz zamiar zatrzymać
-jak dostać się do Szkocji z Londynu
StudentB
Jesteś liderem zespołu ds. Go-Pochłaniacze gazów roboczych urlopu w Szkocji
-Terminy wakacyjne są 19July-26 sierpnia.
-Zakwaterowanie jest piękna starego zamku nad jeziorem
-Nie ma pociągów z Londynu do Edynburga

Chcesz wiedzieć
-jeżeli pochodzi od osoby dzwoniącej
-wiek rozmówcy
-gdy dzwoniący może rozpocząć pracę
2009-12-13T15:12:43+01:00
Oto tłumaczenie:
Praca w parach. Look at advert1 w ćwiczeniu 1. Użyj Speak Out do odtworzenia rozmowy.
Studenta
Zjadłeś zainteresowani wakacji pracy w Szkocji. Możesz rozpocząć pracę nad 1August. Chcesz wiedzieć:
-terminy wakacji
-jeżeli masz zamiar zatrzymać
-jak dostać się do Szkocji z Londynu
StudentB
Jesteś liderem zespołu ds. Go-Pochłaniacze gazów roboczych urlopu w Szkocji
-Terminy wakacyjne są 19July-26 sierpnia.
-Zakwaterowanie jest piękna starego zamku nad jeziorem
-Nie ma pociągów z Londynu do Edynburga

Chcesz wiedzieć
-jeżeli pochodzi od osoby dzwoniącej
-wiek rozmówcy
-gdy dzwoniący może rozpocząć pracę
2009-12-13T15:47:05+01:00
Praca w pairs.Look na advert1 w ćwiczeniu 1.Wykorzystanie takich Speak Out do odtworzenia rozmowy.
Studenta
Zjadłeś zainteresowani wakacji pracy w Szkocji. Możesz rozpocząć pracę nad 1August.You chcą wiedzieć:
-terminy wakacji
-jeżeli masz zamiar zatrzymać
-jak dostać się do Szkocji z Londynu
StudentB
Jesteś liderem zespołu na ...