Ciało spada swobodnie z pewnej wysokości. W punktach A i B swojej drogi ma ono szybkości równe Va=10m/s i Vb=20m/s. Oblicz odległość między punktami A i B. Przyjmij, że g=10m/s2(kwadrat).

Błagam pomóżcie!!!

Proszę o dokładne obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T15:10:17+01:00
V₁ - prędkość w spadku swobodnym = 10m/s
v₂ - prędkość spadku swobodnego = 20 m/s
h - wysokość spadku swobodnego
g - przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s²
v = √2gh
v² = 2gh
h = v²/2g
h₁ = 10²/20 = 100/20 = 5m
h₂ = 20²/20 = 400/20 = 20m
odległość między A i B = 20m - 5m = 15m
1 5 1
2009-12-13T16:05:26+01:00
V₁ = 10m/s
v₂ = 20 m/s
g = 10 m/s²

v = √2gh
v² = 2gh
h = v²/2g
h₁ = 10²/20 = 100/20 = 5m
h₂ = 20²/20 = 400/20 = 20m
obliczamy teraz odległość między A i B
h₂-h₁=20m - 5m = 15m
1 1 1