Zad 14.
Wąż ogrodowy nawinięto na bęben w kształcie walca o średnicy 30cm tak że powstała jedna warstwa. Ile pełnych obrotów wykonał bęben jeśli wąż ma długość 20cm ?
Do obliczen przyjmij "PI=3,14"
Zapisz obliczenia.
A)19
B)21
C)23
D25

1

Odpowiedzi

2009-12-13T15:27:48+01:00
Coś mi nie pasuje w danych...
Prawdopodobnie wąż będzie dłuższy, bo 20-to centymetrowy raczej by się nie owinął ani razu...

Na początek obliczamy ile zajmie jedno pełne obwinięcie, ze wzoru na obwód okręgu 2πr, zatem
Ob=2*3,14*15 (ponieważ średnica=2r)= 94,2cm=0,942m

Teraz prosto wyliczyć z proporcji jak dużo można wykonać obrotów:

1 obrót - 0,942m
x obrotów - 20m

x= 20/0,942= 21,23
Zatem poprawna jest odpowiedź B) 21 pełnych obrotów