Jesteś na spotkaniu z posłem, który reprezentuje pogląd, że podejmowanie decycji w sejmie na zasadzie jednomyślności jest słuszniejsze od zasady większości głosów. Oto jego argumenty:

A)Za moim jedynym głosem stoję nie tylkoja, lecz cała rzesza szlachty, której wolę reprezentuję. Nie może więc głos posłów innych województw byćmocniejsze od mego. Za nimi może wszak stać znacznie mniej braci szlacheckiej.
B)Król rozdaje urzędy i oddaje w dzierżawę majątki państwowe, pozyskać może w ten sposób łatwo sługusów. Ci nie w interesie ogółu szlahty występować będą, lecz w interesie swego dobroczyńcy, a to godzi w wolność szlachecką- chlubę naszego państwa.Władzy absolutnej w Rzeczypospolitej ni ja, ni moja dziatwa nie doczekają, choćby życie miał złożyć w ofierze.
C)Obce mocarstwa w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej coraz częściej się wtrącają, obsypując przekupnych posłów bogactwami. Zawsze jednak znajdzie się jeden cnotliwy, który zerwie obrady,bowiem interes Rzeczypospolitej jako wielki patriota będzie maił na uwadze.
D)Godność poselską uważam za najwyrzszy zaszczyt. Zawsze kierują się interesem państwa, a nie prywatną potrzebą. W przypadku więc, gdyby projekt uchwały konieczny był dla ojczyzny, dałbym się przekonać i nie sprzeciwiałbym się mu nawet, gdyby miał odmienne zdanie. Podobne jak ja myśli cała brać szlachecką, bowiem to my naród stanowimy.

Przekonaj swojego rozmówce, że nie ma racji. Podaj swoje argumenty.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T19:48:49+01:00
Panie pośle nie zgadzam się z panem pańskimi argumentami.Twierdzi pan że głosowanie na zasadzie jednomyślności jest słuszne od większości głosów.Moim zdaniem to te drugie jest bezpieczniejsze,ponieważ żaden poseł ani pan nie będzie mógł wygłosić własnego liberum veto,gdy będzie trzeba uchwalić ważną ustawę dla dobra kraju.Myślę,że pan i posłowie kierujecie się własnymi interesami,a nie dobrem ojczyzny.
191 4 191