1.Zaprojektuj doświadczenie za pomocą którego odróżnisz etan od etenu
a) wybierz odpowiednie odczynniki : woda bromowa , nadmanganian potasu , wodorotlenek miedzi, kwas solny
b) narysuj schemat doświadczenia
c) zapisz obserwacje
d) zapisz wniosek i równanie reakcji

1

Odpowiedzi

2009-12-13T15:24:15+01:00
Należy obydwa gazy wprowadzić do probówek zawierających wodę bromową i nadmanganian potasu (w warunkach normalnych).

Etan nie odbarwi wody bromowej ani nadmanganianu potasu, można w ten sposób sprawdzić jego nasycony charakter :)