Odpowiedzi

2011-08-31T12:48:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 mol CH₄ ------- 5*6,02*10²³ atomów
0,2 mola CH₄ --------x atomów
x = 6,02*10²³ atomów

2011-08-31T13:02:53+02:00

W skład cząsteczki metanu (CH₄) wchodzi : 1 atom węgla (C) i 4 atomy wodoru (H), czyli w sumie z 5 atomów, stąd :

 

5 * 6,02*10²³(liczba Avogadra) =30,1 * 10²³ atomów ( liczba atomów w 1 molu metanu)

 

skoro:

1 mol CH₄ ------------zawiera----------30,1 * 10²³ atomów

to 0,2 mola CH₄ ----zawierają ----------X atomów


X = 30,1 * 10²³ * 0,2 mola : 1 mol = 6,02*10²³ atomów

2 5 2