Wybierz postanowienia Konstytucji 3 maja:

a) nadanie chłopom wolności osobistej

b) ustanowienie trójpodziału władzy

c) zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, wprowadzenie zasady większości

d) zagwarantowanie chłopom nieusuwalności z ziemi pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków wobec dziedzica

e) zlikwidowanie podziału Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę

f) zawieszenie pańszczyzny na czas wojny chłopom służącym w armii, a pozostałym zmniejszenie w wymiarze 25-50 %.

3

Odpowiedzi

2009-12-13T15:49:30+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:03:27+01:00
Postanowienia konstytucji to:

a) nadanie chłopom wolności osobistej
b) ustanowienie trójpodziału władzy
c) zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, wprowadzenie zasady większości
e) zlikwidowanie podziału Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę
2009-12-13T16:06:31+01:00
A - tak
b - tak
c - tak
d -nie
e - tak
f -nie