Z jaką prędkością porusza się Ziemia wokół Słońca. Prędkość należy podać w km/h. Rozwiązanie proszę o podanie w sposób następujący:

Dane:
[wypisać dane], [wypisać dane], itd.
Szukane:
[wypisać szukane], [wypisać szukane], itd.
Wzory:
[wypisać wzory]

Rozwiązanie:
[wypisać wszystkie obliczenia]

Proszę o pomoc. Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-12-14T09:59:34+01:00
Przybliżona wartość szybkości średniej w tablicach to 29,79 km/s, do obliczeń szkolnych można przyjąć wartość 30 km/s.

Dane:
r = 150000000 km
T = 1 rok = 365 * 24 = 8760h

Szukane:
v =?

Wzór:
v = 2πr / T

Rozwiązanie:
v = 2*3,14*150000000km / 8760h = 107534 km/h
3 4 3