Zad1.
Oblicz , ile neutronów i protonów zawierają jadra atomów o podanych ładunkach i liczbach masowych.Ile elektronów ma atom każdego z tych pierwiastków chemicznych?Podaj nazwy tych pierwiastków chemicznych.
a)38 elementarnych ładunków dodatnich i liczba masowa 88
b)51elementarnych ładunków dodatnich i liczba masowa122
c)82 elementarne ładunki dodatnie i liczba masowa207
d)22elementarne ładunki dodatnie i liczba masowa48
Zad2.Podaj , ile elektronów ma:
a)atom pierwiastka chemicznego zawierający 13protonów w jądrze
b)atom pierwiastka chemicznego zawierający 27 protonów w jądrze
c)atom pierwiastka chemicznego o Z=47
d)atom pierwiastka chemicznego 0 Z=55
Zad3.
Przedstaw konfiguracje elektronowe podanych atmów a)Li na dole jest 3
b)5 B
c)11Na
d)7N
e)10NE
f)16S
Bardzo bym prosił o rozwiązanie DZIĘKI!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-13T15:58:35+01:00
1.
a- Sr stront
p= 38 e= 38 n=88-38= 50

b-Sb antymon
p=51 e=51 n=122-51=71

c- Pb ołów
p= 82 e=82 n=207-82=125

d-Ti tytan
p=22 e=22 n=48-22=26

2
a-13
b-27
c-47
d-55

3.
a K-2 , L-1
b K-2 , L-3
c K-2 , L-8, M-1
d K-2 , L-5
e K-2 , L-8
f K-2 , L-8, M-6
15 4 15