Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy____________ruch__________,zachodzący pod wypływem______________. Ponieważ ruch nośników ładunku w przewodniku jest dla nas bezpośrednio niewidoczny, o przepływie prądu możemy mówic jedynie na podstawie obserwacji __________________.

PROSZE O CALE

1

Odpowiedzi

2009-12-13T15:52:00+01:00
Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych ,zachodzący pod wypływem sił pola elektrostatycznego . Ponieważ ruch nośników ładunku w przewodniku jest dla nas bezpośrednio niewidoczny, o przepływie prądu możemy mówic jedynie na podstawie obserwacji zjawisk towarzyszących temu przepływowi.
1 5 1