Odpowiedzi

2016-09-13T21:00:47+02:00

1. kraje Europy Zachodniej – napływ ludności z byłych kolonii (dotyczy zwłaszcza Wielkiej Brytanii, Francji); migracje z Turcji i Europy Środkowo-Wschodniej (Niemcy, Belgia) – cele zarobkowe, poprawa bytu, azyl polityczny, ucieczka z państw ogarniętych wojną (konflikt w Syrii).

2. Ameryka Północna (USA, Kanada) – cele zarobkowe, American dream – idealna wizja życia lansowana przez lata, ludność z Europy Środkowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Środkowej, Azji.

3. Państwa Azji Południowo-Wschodniej azjatyckie tygrysy (Korea Południowa, Hongkong,  a także Malezja, Filipiny, Chiny, Indonezja i Tajlandia) i ich sukces ekonomiczno-gospodarczy przyciągnął ludność z biedniejszych krajów azjatyckich w celu poprawy bytu oraz z krajów afrykańskich (złożony kontekst polityczny – wojny w wielu państwach afrykańskich, Azja jako strefa tranzytowa do dalszej migracji, np. do USA).

4. kraje arabskie w Zatoce  Perskiej – napływ ludności z Indii, Pakistanu, Indonezji w celach zarobkowych (siła robocza potrzebna do wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej).

5. Australia – migracje ludności azjatyckiej, przyczyny zarobkowe oraz polityczne.


1 5 1