Uzupełnij tabelke:

PANUJĄCY: ROK: WYDARZENIE:

( I WOJNA 1409 -1411 )

................... 1409 *..................................................
................... 1411 ...................................................
* .................................................
* ..................................................

( II WOJNA 1454- 1466 )

PANUJĄCY: ROK: WYDARZENIE:

KAzimierz 1466r *...................... POmorza
Gdańskiego początkiem wojny
.............. letniej.
* ............................. Podział
państwa krzyżackiego na
..................... i ....................-
lenno Polski


( II wojna 1519- 1521 )

PANUJĄCY: ROK: WYDZARZENIE:

Zygmunt Stary 1521 r. wybuch wojny- chęc zarzucenia lenna
8.IV. 1525 r. przez Prusy ZAkonne ( Albrecht
Hohenzollern )
* .........................
* hołd pruski:
-
-
-
-


POMOCY ;] PLISSS ; CHOCIAZ COS WYPEŁNIJSCIE EI KONEICZNIE WSZYTSKO CHOC BYŁO BY MIŁO ;]

1

Odpowiedzi

2009-12-13T16:53:02+01:00

( I WOJNA 1409 -1411 )

Jagiełło 1409 *...wybuch antykrzyżacxkiego powstania na Żmudzi, które poparł król
Jagiełło 1411 zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego.
* .................................................
* ..................................................

( II WOJNA 1454- 1466 )

PANUJĄCY: ROK: WYDARZENIE:

KAzimierz 1466r *...odzyskanie... POmorza
Gdańskiego początkiem wojny
.............trzynastoletniej.
* .po drugim pokoju w Toruniu. Podział
państwa krzyżackiego na
..Prusy Królewskie ... i ..Prusy Zakonne


( wojna 1519- 1521 )

PANUJĄCY: ROK: WYDZARZENIE:

Zygmunt Stary 1521 r. wybuch wojny- chęc zarzucenia lenna
8 IV 1525 r. przez Prusy ZAkonne ( Albrecht
Hohenzollern )
* ...dziedzicznym księceiem prus ksiązecych.....
* hołd pruski:
-sekularyzacja Prus
-A. Hohenzollern dziedzicznym świeckim kięciem
-w wypadku wygaśnięcia dynastii Hohenzollernów Prusy Książece maja zostać włączone do Polski
-przeniesienie siedziby zakonu do Niemiec