Do krzytzowki jak najszybciej !!!
1.symbol religii chcrzescijanskiej
2.główne zrodło wiary chcrtzesciajnskiej
3.pięcioksiąg
4.uczony nauczyciel żydowski
5.obrzedy bedacy dla chcrzescijan znakiem przyjecia do koscioła
6.religia żydowska

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T15:47:22+01:00
1.symbol religii chrześcijańskiej-krzyż
2.główne źródło wiary chrześcijańskiej-biblia
3.pięcioksiąg=Tora
4.uczony nauczyciel żydowski=Rabin
5.obrzęd będący dla chrześcijan znakiem przyjęcia do kościoła-chrzest
6.religia żydowska-judaizm
2009-12-13T15:47:40+01:00
1. krzyż
2.kościół
3.tora
4.rabin
5.chrzest
6.judaizm