Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:16:53+01:00
Wysoki przyrost naturalny powoduje konsekwencje o charakterze demograficznym, społecznym, gospodarczym oraz ekologicznym. W krajach, w których jest duża stopa urodzeń żywych, mamy do czynienia z młodą strukturą wieku ludności – bardzo duży jest udział osób w wieku przedprodukcyjnym (ok. 45-50%), a bardzo mały osób starych. Bez zmiany modelu rodziny oznacza to nadal wysoki przyrost naturalny.

Konsekwencje niskiego przyrostu naturalnego o charakterze demograficznym, ekonomicznym i społecznym. Jedną z ważniejszych jest „stara” struktura wieku (osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ok. 15-20%, a przedprodukcyjnym ok. 25-30%). W związku z tym, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, wraz z wydłużaniem się wieku na 100 mężczyzn przypada coraz więcej kobiet.