A) Korzystając z rozkładów liczb 3087, 5746 i 41 503 na czynniki pierwsze, zapisz każdą z tych liczb w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych.

3087| 3 5746| 2 41503| 7
1029| 3 2873| 13 5929| 7
343 | 7 221| 13 847| 7
49| 7 17| 17 121| 11
7 | 7 1| 11| 11
1 | 1|

b) Każdą z podanych poniżej liczb przedstaw w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych.
648 2800 10125 1936

1