Przedstaw w postaci schematu blokowego:

Wprowadzana jest dowolna liczba. Jeśli jest dodatnia, obliczane jest pole kwadratu o boku równym tej liczbie; gdy zaś jest ujemna, należy wprowadzić kolejną liczbę, a dla liczby równej zero należy zakończyć algorytm.

Z góry dzięki:)

1

Odpowiedzi

2009-12-13T16:57:51+01:00