1. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania i wykonaj polecenie.

" W ciągu ostatnich 20 lat duże połacie raf koralowych bladły, bielały i w końcu zamierały. Winę za ten proces przypisuje się skutkom działania człowieka. (...) Odbarwienie oznacza, że coś złego dzieje się z mikroskopijnymi glonami żyjącymi w tkankach korali. (...) te mikroorganizmy, w zamian za "prowiant" - produkty fotosyntezy - otrzymują schronienie i dostęp do światła."


a) Dlaczego rafy koralowe występują w strefie przybrzeżnej do głębokości 20-30 metrów?

b) Uzupełnij zdania.
Glony uzyskują od korali ......................... . Korale czerpią od nich .............................. .

*c) Jak nazywa się zależność pomiędzy koralowcami a glonami?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:09:22+01:00
A)Występują na tej głębokości, ponieważ dociera tam światło potrzebne im do produkcji pokarmu w procesie fotosyntezy.

b) I. schronienie i dostęp do światła
II. asymilaty-produkty fotosyntezy

c)jest to mutualizm
379 4 379