1. Zmieszano 200g 20-procentowego ze 100g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

2. Na podstawie podanego tytułu doświadczenia i obserwacji sformułuj wniosek i napisz równania reakcji.

Tytuł doświadczenia; Otrzymanie wodorotlenku cynku i wodorotlenku chromu(III)
z odpowiednich chlorków i wodorotlenku potasu.

Obserwacje; W 1. probówce powstaje biały osad, a w 2.- zielony.

Wniosek;

Równania reakcji;

1

Odpowiedzi

2011-08-31T12:56:00+02:00

1. Zmieszano 200g 20-procentowego ze 100g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Cp=mr/ms *100%

20%=mr₁/200g *100%

mr₁=40g

10%=mr₂/100g *100%

mr₂=10g

Cp₃=50g/300g *100%

Cp₃=16 2/3 g

 


2. Na podstawie podanego tytułu doświadczenia i obserwacji sformułuj wniosek i napisz równania reakcji.

Tytuł doświadczenia; Otrzymanie wodorotlenku cynku i wodorotlenku chromu(III)
z odpowiednich chlorków i wodorotlenku potasu.

Obserwacje; W 1. probówce powstaje biały osad, a w 2.- zielony.

Wniosek:reakcje wodorotlenku potasu z chlorkami chromu(III) i cynku daje nieropuszczalne wodorotlenki cynku i chromu (III).

Równania reakcji;

2KOH+ZnCl₂---> 2KCl + Zn(OH)₂
3KOH+ CrCl₃---> 3KCl+ Cr(OH)₃