Poniższa tabela zawiera masy cząsteczek kilku gazów oraz ich średnie szybkości w temperaturze 0*C

cząsteczka masa cząsteczki(g.10-24) szybkość (m/s)
wodór 3,3 1840
azot 46,5 493
tlen 53,1 462
dwut.węg. 73,1 394
para rtęci 333,0 184

a)czy szybkość cząsteczek gazu w danej temperaturze zależy od mas tych cząsteczek?
b)opisz tę zależność.

1

Odpowiedzi